Галерија

CNC машина со плазма за сечење на метал

CNC машина со рутер за резба и сечење на дрво, пластика и мермер